skip to Main Content

PÅ GENSYN TIL FEMØ JAZZ 2022 D. 4.-7. AUGUST.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FEMØ JAZZ

Lørdag d. 20. november kl. 13.

Sted: Darrehøjsvej 1, 4945 Femø

Alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der senest to måneder inden geralforsamlingen har betalt kontingent.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning/godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Fremlæggelse/godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessupleant
  Torben Christensen, Mickey Petersen, Søren Schmidt-Petersen og Asger Fanning er på valg. Ønsker alle genvalg. Desuden vælges en person for et år til erstatning for Grethe Kansing. Bestyrelsen foreslår Anders Ryberg.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Sif Wogsteen som supleant.
 9. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Reimo Schütt
 10. Evt.

Bestyrelsen er:

Jørgen Vad, Laura Bisted Jakobsen (barselsorlov pt), Torben Christensen, Asger Fanning, Søren Schmidt-Petersen, Mickey Petersen og Grethe Kansing. Supleant er Sif Wogsteen.

 

Alle, der kan gå ind for foreningens formål og vedtægter kan blive medlem, hvilket for indeværende år betyder et kontingent på kr. 300,-

Alle, som har købt billet til Femø Jazz Festival 2020 og 2021, og som har overført den til 2022, er automatisk medlemmer af foreningen uden beregning for 2021, og har betalt forud for 2022.

 

Vedtægterne kan findes på https://femoejazz.dk/vedtaegter/

 

På vegne af bestyrelsen og på gensyn

Jørgen Vad

Back To Top