skip to Main Content

Opdateret den 4. november 2020:

Lørdag den 14. november kl. 13 afholder Foreningen Femø Jazz (som tidligere udmeldt) generalforsamling på Femø. Lokation flyttes fra Præstegården til Kursuscentret i Nørreby over for Kroen, da vi her har bedre mulighed for at overholde gældende corona-restriktioner med afstand og faste stolepladser.


I
 må meget gerne tilmelde jer generalforsamlingen på info@femoejazz.dk, så vi kan dække op til det rette antal og har styr på, hvor mange der kommer. Det vil være en stor hjælp.

Husk mundbind når I bevæger jer rundt, det kan fjernes, når I sidder ned.
Vi har været i dialog med politiet og fået bekræftet, at forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer IKKE gælder, hvis deltagerne sidder på stolerækker med faste pladser, den rette afstand og med ansigtet vendt den samme vej. Læs mere her: https://coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger
Læs selve indkaldelsen til generalforsamlingen og se et link til vedtægterne længere nede på siden.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Opdateret den 8. oktober 2020:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Femø Jazz lørdag den 14. november kl. 13 i Præstegården, Kirkehældevej 29, 4945 Femø.

Alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der senest to måneder inden generalforsamlingen har betalt kontingent.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Inge-Lise Bisted som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning/godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Fremlæggelse/godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Jørgen Vad, Laura Bisted Jacobsen og Grethe Kansing er på valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Sif Wogsteen som suppleant.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Reimo Schütt
10. Evt.

Bestyrelsen er:
Jørgen Vad, Laura Bisted Jacobsen, Torben Christensen, Asger Fanning, Søren Schmidt-Petersen, Mickey Petersen og Grethe Kansing. Suppleant er Sif Wogsteen.

Alle, der kan gå ind for foreningens formål og vedtægter, kan blive medlem, hvilket for indeværende år betyder et kontingent på kr. 300.

Alle, som har købt billet til Femø Jazz Festival 2020, og som har doneret deres billet eller overført den til 2021, er automatisk medlemmer af foreningen uden beregning for 2020, og har betalt forud for 2021.

Vedtægterne kan findes her:

 

Opdateret den 5. september 2020

Sommeren 2020 vil gå over i historien. Som alle andre festivaler i Danmark, blev også Femø Jazz Festival 2020 aflyst. Billetter til 2020 er nu refunderet, flyttet til 2021 eller doneret.

Vi takker mange gange for vores gæsters forståelse.

Coronakrisen har medført en økonomisk krise, og Femø Jazz Festival går ikke fri. Vi er en festival, der baserer sig på frivillig arbejdskraft og venlige udlejere af festivalarealet. Økonomisk er vi ingen pengemaskine, og vores mål er hvert år at tjene nok til, at festivalen løber rundt, og vi kan betale vores regninger. Til musikerne, leverandører af øl, telt- og toiletudlejning, faste udgifter osv. Vi er i fuld gang med at ansøge om støtte fra hjælpepakker, så vi får mulighed for at holde festival i 2021.

Femø Jazz Festival 2021 afholdes i uge 30 fra tirsdag den 27. juli til søndag den 1. august, så sæt kryds i kalenderen! Vi vil arbejde på (men kan ikke garantere), at programmet ligner det fra i år. Hvis du har en billet til 2020, vil den også gælde til 2021.

Hvis du gerne vil donere penge til Femø Jazz Festival 2021, har vi oprettet et MobilePay-nummer specielt til støtte. Nummeret er 135274 og navnet er “Støt Femø Jazz Festival 2021”.

Pas på jer selv og hinanden. Og så ses vi i 2021!

Venlig hilsen

Grethe, Søren, Mickey, Asger, Torben, Jørgen og Laura

Bestyrelsen for Foreningen Femø Jazz

Back To Top