En kort forklaring vedrørende forskellen på det konkursramte

Femø Festival og Femø Jazz Festival ApS


Femø Jazz Festival ApS ejer det areal og bygninger/materiel, som

festivalen bliver afholdt på, og har siden stiftelsen af Foreningen

Femø Jazz i 2018 udlejet arealet til denne.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Femø Jazz Festival ApS

ingen bestemmende indflydelse har haft på driften, herunder

økonomiske dispositioner af Foreningen Femø Jazz, og dermed

afholdelse af Femø Festival.

Foreningen Femø Jazz var den forening, hvis medlemsvalgte ledelse

har afholdt Femø Jazz Festival (i 2023 omdøbt til Femø Festival) i

perioden 2018 til 2023.

Foreningen indgav i oktober 2023

konkursbegæring efter et betragteligt driftsunderskud på festivalen

i 2023. Dermed blev forening og bestyrelse opløst inden den ellers

varslede generalforsamling i november 2023.

En af kreditorerne er Femø Jazz Festival ApS, der ved konkursen

har mistet et stort beløb i manglende huslejebetaling. Vi forventer

ikke, at der bliver udbetalt dividende fra konkursboet efter kurator

har modtaget sit honorar.

Flere gæster har spurgt os om, hvorfor vi ikke har udsendt

information til medlemmerne vedrørende afholdelsen af festival i

2024. Forklaringen er, at Femø Jazz Festival ApS ikke har adgang til

Foreningen Femø Jazz' medlemskartotek.

Scroll to Top